Helmintosporióza pšenice – nepoznaná, ale nebezpečná choroba

jún 16, 2022 | Aktuality, Odborné články

Helmintosporióza pšenice je v praxi na Slovensku stále veľkou neznámou. porasty V ostatných rokoch dokonca býva dominantným patogénom, poškodzujúcim pšenice v druhej polovici vegetácie. Všetky fotografi e v tomto článku boli vyhotovené autorom článku na slovenských poliach, pod mikroskopom a v laboratóriu. Správnosť diagnózy potvrdzujú pripojené mikroskopické zábery na fruktifi kačné orgány pôvodcu choroby. Napriek tomu sa málokedy v praxi stretávame s tým, že by si niekto vysoký výskyt helmintosporiózy všimol. Väčšina odbornej verejnosti totiž ešte stále považuje helmintosporiózu za septoriózu pšenice. Symptómy oboch chorôb sa naozaj veľmi podobajú, preto sa zdá byť vhodné tejto problematike venovať podrobnejší článok. Ten môže napomôcť odbornej verejnosti pri správnom určení patogéna a účinnej ochrany.