Herbicídne ošetrenie repky ozimnej

júl 20, 2022 | Aktuality, Odborné články

Repka ozimná je plodina so širokým využitím. Jej pestovanie je ovplyvnené viacerými faktormi ako sú zastúpenie olejnín v osevnom postupe, výber odrôd, trhové ceny repky, ale aj klimatické podmienky, choroby, škodcovia a buriny, ktoré repku ohrozujú. Úroda repky je v posledných rokoch viac-menej stabilná vďaka moderným technológiám, novým odrodám a chemickej ochrane.