Priebeh fungicídnych pokusov v obilninách v roku 2021

Pestovateľský ročník 2020–21 bol celý neštandardný. Predsejbová príprava pôdy na jeseň 2020 prebehla veľmi komplikovane. Septembrové a  októbrové dažde (200–300  mm) oddialili sejbu o niekoľko týždňov po  agrotechnickom termíne. Obilniny vzchádzali neskoro, porasty boli nekompletné, s rizikom vyzimovania. Obnovenie vegetácie po  miernej a vlhkej zime bolo spomalené kvôli studenej jari. Oneskorenie vývoja ozimín cca o 14  dní bolo viditeľné takmer počas celej vegetácie.

(viac…)