ODBORNÉ ČLÁNKY

Múčnatka trávová sa pripomína

S postupným otepľovaním a aridnejším rázom počasia sa v ostatných decéniách zdalo, ako keby význam múčnatky trávovej (Blumeria graminis DC) v praxi upadal a porasty obilnín ohrozujú viac iné listové choroby ako múčnatka. Skúsenosti z viacerých rokov však ukazujú, že...

Herbicídne ošetrenie repky ozimnej

Repka ozimná je plodina so širokým využitím. Jej pestovanie je ovplyvnené viacerými faktormi ako sú zastúpenie olejnín v osevnom postupe, výber odrôd, trhové ceny repky, ale aj klimatické podmienky, choroby, škodcovia a buriny, ktoré repku ohrozujú. Úroda repky je v...

Helmintosporióza pšenice – nepoznaná, ale nebezpečná choroba

Helmintosporióza pšenice je v praxi na Slovensku stále veľkou neznámou. porasty V ostatných rokoch dokonca býva dominantným patogénom, poškodzujúcim pšenice v druhej polovici vegetácie. Všetky fotografi e v tomto článku boli vyhotovené autorom článku na slovenských...

Fyziologická škvrnitosť pšenice

V ostatných rokoch sa v porastoch pšeníc (nielen) na Slovensku takmer pravidelne objavuje fenomén fyziologických, nie celkom jednoznačne identifi kovaných škvrnitostí. Symptómy sa objavujú najmä na pšenici tvrdej (Triticum durum), na mäkkej pšenici sa vyskytujú v oveľa...

Priebeh fungicídnych pokusov v obilninách v roku 2021

Pestovateľský ročník 2020–21 bol celý neštandardný. Predsejbová príprava pôdy na jeseň 2020 prebehla veľmi komplikovane. Septembrové a  októbrové dažde (200–300  mm) oddialili sejbu o niekoľko týždňov po  agrotechnickom termíne. Obilniny...