Múčnatka trávová sa pripomína

júl 20, 2022 | Aktuality, Články, Odborné články

S postupným otepľovaním a aridnejším rázom počasia sa v ostatných decéniách zdalo, ako keby význam múčnatky trávovej (Blumeria graminis DC) v praxi upadal a porasty obilnín ohrozujú viac iné listové choroby ako múčnatka. Skúsenosti z viacerých rokov však ukazujú, že nastal opäť zvrat a múčnatka sa vracia na svoje pôvodné miesto – medzi „elitu“ listových patogénov. Najmarkantnejší je tento jav na tvrdých pšeniciach a jarnom jačmeni, pri ktorých sú mnohé odrody na múčnatku náchylné. Pre pestovateľskú prax prináša táto situácia zmenu v pohľade na monitoring, výber účinných látok, načasovanie a intenzitu fungicídnej ochrany. V tomto článku je uvedená podrobná charakteristika choroby, ktorá môže byť nápomocná pri voľbe správnych ochranných opatrení v praxi.